Sempozyum Konu Başlıkları

 

  • Dünya göçebe halklarının geleneksel spor oyunlarının tarihi oluşumu ve gelişimi;
  • Dünya halklarının askerî yapılanması ve geleneksel spor oyunlarının ortaya çıkışı;
  • Göçebe halkların etnik sporlarının gelişmesinde etno-pedagojinin rolü;
  • Göçebe halkların spor oyunlarının gelişmesinde halk tıbbının rolü ve geçmişten günümüze tıbbî uygulamalar;
  • Dünya halklarının sanatına geleneksel spor oyunlarının yansıması;
  • Dünya halklarının yazılı kaynaklarında, folklorunda ve edebiyatında geleneksel spor oyunlarının yansıması;
  • Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya’daki Türk halkları ve akraba toplumlarında etnik spor oyunlarının yeniden doğuşu;
  • Geleneksel oynun ve sporların etimolojisi, terminolojisi, ritüelleri, oluşumu, evrilmesi / dönüşümü, milli nitelikleri, anlam boşalması, pedagojisi, kültürel yönleri ve fonksiyonları konusu kapsamındadır.
  • Petrogliflerde geleneksel oyun ve sporlar