Özetler

 

 1. Özetler bildirinin sunulacağı dilde gönderilecektir. 
 2. Sempozyuma İngilizce, Rusça, Kırgızca, Kazakca, Türkmence ve Türkçe bildiriler gönderilebilir. 
 3. En az 150 kelimeden oluşmalıdır.
 4. Sırasıyla başlık, yazar adı ve soyadı, özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.

 

        Bildiri Yazım Kuralları

 

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında ortada yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Metinde harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 11 olmalıdır.
 4. Çalışma Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 5. A4 Kâğıt boyutunda sağ-sol ve üst-alttan 2,5 cm boşluk olmalı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 6. Paragraf başı girinti: 0,75 cm, satır aralığı tek satır olmalıdır.
 7. Referanslar metin içerisinde gösterilmeli (Buyar, 2014: 33); ayrıca açıklamalar verilecek ise dipnot şeklinde verilebilir.
 8. Kullanılan kaynaklar metin sonuna soyada göre, (Yazar SOYADI, Adı, Kitabın adı, “makale” ise tırnak içinde, Yayın yerive Tarihi) alfabetik olarak sıralanarak verilmelidir.
 9. Tablo grafik ve resimler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.
 10. Bildiri metinleri 15 sayfaya kadardır.

      Sunuş: Sempozyumda bildiri süresi 15 dakikadır.

 

Bildirilerinizi aşağıdaki bağlantıdan yükleyebilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSIoBcHUl79byR0233L-o2rHAK3O28wJ9H8y-7sWyuLgx-RA/viewform 

sempozyumth2022@gmail.com

 

KABUL EDİLEN BİLDİRLERİN BASIMI

Sunulan bildiriler, kongrenin bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca, seçilen bildiriler, ikili hakem değerlendirme süreci sonucunda TR-Dizin, SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanacaktır.

 

Not: Bildiriler arasından dergilerin alanına uygun ve Dergilerin Bilimsel Yeterlilik Kriterlerini sağlayan çalışmalar arasından 30 bildiri SCI ve SCI-Expanded kapsamında taranan dergilerde ve 150 bildiri Tr-Dizin Kapsamında taranan dergilerde basılacaktır.

Ayrıca, TR-Dizin, SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmak üzere seçilen bildirilere, Dergiye gönderilmeden önce en az %40 yeni içerik eklenmesi zorunludur.